Chuyển giao gói tư vấn lương và BSC - KPIs, ký kết gói tư vấn xây dựng Khung năng lực cho CICT

        Trên cơ sở hợp đồng tư vấn xây dựng hệ thống lương 3Ps và hệ thống đánh giá hiệu quả làm việc theo BSC - KPIs giữa công ty TNHH Tư vấn và Dịch vụ Phát triển Nhân Lực Việt và Công ty TNHH Cảng Công Ten Nơ Quốc Tế Cái Lân (CICT), Nhân Lực Việt đã triển khai dự án trong gần 6 tháng và đã hoàn, tiến hành chuyển giao, đào tạo vận hành hệ thống lương 3Ps và hệ thống đánh giá hiệu quả làm việc theo BSC - KPIs cho cán bộ nhân viên công ty TNHH Cảng Công Ten Nơ Quốc Tế Cái Lân. Dự án thành thành công tốt đẹp được đối tác đánh giá cao về đội ngũ chuyên gia, tính chuyên nghiệp và các sản phẩm chuyển giao. Trên cơ sở đó, Công ty TNHH Cảng Công Ten Nơ Quốc Tế Cái Lân tiếp tục tin tưởng lựa chọn Nhân Lực Việt triển khai gói thứ 2 về xây dựng khung năng lực, đánh giá năng lực nhân viên và ứng dụng vào các hoạt động quản trị nhân lực tại công ty.

       Được sự tin tưởng của đối tác, Nhân Lực Việt đã nỗ lực triển khai dự án đảm bảo đúng tiến độ và xây dựng các hạng mục của gói tư vấn đảm bảo chất lượng tốt. Trong quá trình triển khai dự án, hai bên đã cùng nhau thành lập lên ban quản quản lý dự án lương và BSC - KPIs bao gồm các chuyên gia của Nhân Lực Việt và lãnh đạo công ty CICT, trưởng các đơn vị thuộc CICT để thường xuyên bàn bạc các phương án chính sách lương, xây dựng chiến lược công ty, xác định các KPIs phù hợp với tầm nhìn công ty cũng như đặc thù lĩnh vực kinh doanh của CICT. Trên cơ sở thống nhất phương án chính sách và các sản phẩm mục tiêu cần đạt được, đội ngũ chuyên gia đã tiến hành khảo sát thực tế đặc thù công việc của CICT, phỏng vấn lãnh đạo các đơn vị phòng ban thuộc CICT, họp nhóm để đánh giá giá trị công việc, xây dựng thang bảng lương theo giá trị công việc, xây dựng các phương án lương phù hợp với đặc thù công việc của từng bộ phận (trực tiếp và gián tiếp), phân tích SWOT để định hướng chiến lược và xây dựng BSC phù hợp, từ đó xây dựng các KPIs phù hợp cho công ty, cho từng bộ phận và từng vị trí trong công ty. Với nỗ lực đó, sản phẩm gói tư vấn hoàn thành là vượt trội, được CICT đánh giá cao và tiếp tục tin tưởng mời triển khai các hoạt động tiếp theo như xây dựng khung năng lực, đánh giá năng lực nhân viên, thực hiện đào tạo và phát triển nhân lực cho CICT.

 

(Đội ngũ chuyên gia Nhân Lực Việt khảo sát thực tế đặc điểm công việc của CICT với trưởng phòng TCNS của CICT)

        Trong quá trình triển khai dự án, Nhân Lực Việt và CICT đã phối hợp chặt chẽ và triển khai công việc hiệu quả. Sau quá trình hợp tác triển khai dự án, lãnh đạo CICT đánh giá cao năng lực của đội ngũ chuyên gia tư vấn của Nhân Lực Việt với sự chuyên nghiệp, trách nhiệm và triển khai công việc Hiệu quả. Theo bà Nguyễn Thị Hồng Thanh - Trường phòng Hành Chính Nhân sự "Dự án hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng sản phẩm đáp ứng được các mục tiêu đặt ra và vận hành tốt. Trong quá trình phối hợp triển khai dự án, đội ngũ Nhân sự của CICT cũng hiểu rõ hơn về xây dựng hệ thống chính sách lương và đặc biệt là hiểu rõ hơn, thấm hơn về BSC - KPIs mặc dù trước đây đội ngũ lãnh đạo của CICT và bộ phận HR đều đã được tham gia khóa đào tạo về BSC - KPIs nhưng theo Bà Thanh thời điểm kết thúc khóa đào tạo, mọi người chỉ hiểu phần nào, đến khi triển khai dự án này, cùng nhau bàn xây dựng chiến lược, xây dựng khung mục tiêu cốt lõi và xây dựng từng KPIs cụ thể của công ty, của bộ phận và từng vị trí công việc thì mới thực sự hiểu rõ về hệ thống đánh giá hiệu quả theo BSC - KPIs. 

(Hình ảnh TS. Vũ Hồng Phong cùng đoàn chuyên gia Nhân Lực Việt họp với lãnh đạo CICT về các sản phẩm của gói tư vấn Lương 3Ps và BSC - KPIs)

 

                      (Hình ảnh đội ngũ chuyên gia NLV chụp ảnh cùng tổng giám đốc Lê Quang Trung của CICT )

Bài viết liên quan

CHUYỂN GIAO GÓI TƯ VẤN, XÂY DỰNG QUY CHẾ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG VÀ TIỀN LƯƠNG CHO TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG KHÔNG QUÂN ĐỘI - ACC

CHUYỂN GIAO GÓI TƯ VẤN, XÂY DỰNG QUY CHẾ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG VÀ TIỀN LƯƠNG CHO TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG KHÔNG QUÂN ĐỘI - ACC

Trên cơ sở hợp đồng hợp tác giữa Tổng công ty xây dựng công trình hàng không...
CHUYỂN GIAO DỰ ÁN TƯ VẤN BỘ MÁY TỔ CHỨC, HỆ THỐNG CHÍNH SÁCH LƯƠNG VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ LÀM VIỆC CHO NHÀ MÁY Ô TÔ VEAM

CHUYỂN GIAO DỰ ÁN TƯ VẤN BỘ MÁY TỔ CHỨC, HỆ THỐNG CHÍNH SÁCH LƯƠNG VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ LÀM VIỆC CHO NHÀ MÁY Ô TÔ VEAM

Trên cơ sở hợp tác giữa Ppowwer và Nhân Lực Việt, đội ngũ chuyên gia cao cấp của Nhân...
KICK OFF HAI DỰ ÁN TƯ VẤN, XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG VÀ ĐỊNH BIÊN NHÂN SỰ CHO HAI CÔNG TY (NCS VÀ VACS)

KICK OFF HAI DỰ ÁN TƯ VẤN, XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG VÀ ĐỊNH BIÊN NHÂN SỰ CHO HAI CÔNG TY (NCS VÀ VACS)

Với thương hiệu mạnh về tiền lương và định mức lao động, Nhân Lực Việt được hai đối tác là Công...
GIỚI THIỆU DỊCH VỤ TƯ VẤN  DOANH NGHIỆP CỦA CÔNG TY NHÂN LỰC VIỆT

GIỚI THIỆU DỊCH VỤ TƯ VẤN DOANH NGHIỆP CỦA CÔNG TY NHÂN LỰC VIỆT

Công ty TNHH Tư vấn và dịch vụ phát triển Nhân Lực Việt là công ty tư vấn hàng...