Bài viết chuyên môn

HAY - Phương pháp đo lường giá trị công việc làm cơ sở xây dựng bảng lương theo vị trí công việc

HAY - Phương pháp đo lường giá trị công việc làm cơ sở xây dựng bảng lương theo vị trí công việc

Phương pháp HAY là gì? HAY Method được phát triển bởi tập đoàn Hay- giờ là Korn Ferry, một công...
ỨNG DỤNG GAMIFICATION TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NHÂN LỰC

ỨNG DỤNG GAMIFICATION TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NHÂN LỰC

Gamification (Trò chơi hóa) ngày càng được áp dụng rộng rãi trong các lĩnh vực và các...
CÁCH THỨC XÂY DỰNG KHUNG NĂNG LỰC KẾT HỢP TRÊN NỀN TẢNG BSC & KPI CÓ SẴN TRONG DOANH NGHIỆP

CÁCH THỨC XÂY DỰNG KHUNG NĂNG LỰC KẾT HỢP TRÊN NỀN TẢNG BSC & KPI CÓ SẴN TRONG DOANH NGHIỆP

Bài viết tổng hợp những góc nhìn của doanh nghiệp muốn xây dựng khung năng lực dựa vào chiến lược BSC &...
XÂY DỰNG BSC, KPIs VÀ ỨNG DỤNG TRONG TRẢ LƯƠNG 3Ps

XÂY DỰNG BSC, KPIs VÀ ỨNG DỤNG TRONG TRẢ LƯƠNG 3Ps

Để trả lương hiệu quả thì trước hết cần đánh giá được hiệu quả làm việc, đo lường được mức độ đóng góp,...
TỔNG HỢP NHỮNG NỘI DUNG MỚI VỀ TIỀN LƯƠNG THEO QUY ĐỊNH CỦA BLLĐ 2019

TỔNG HỢP NHỮNG NỘI DUNG MỚI VỀ TIỀN LƯƠNG THEO QUY ĐỊNH CỦA BLLĐ 2019

Tổng hợp những quy định mới về tiền lương theo các nội dung: Thang, bảng lương, hình thức trả lương, nguyên tắc trả...
PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG BẢNG LƯƠNG CHỨC DANH CHO DOANH NGHIỆP

PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG BẢNG LƯƠNG CHỨC DANH CHO DOANH NGHIỆP

Hướng dẫn xây dựng thang, bảng lương cho doanh nghiệp theo phương pháp đánh giá giá trị công việc. Phương...
Mô hình GROW - Phương pháp huấn luyện nhân viên hiệu quả

Mô hình GROW - Phương pháp huấn luyện nhân viên hiệu quả

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của nhà lãnh đạo là Coaching - huấn luyện và đào tạo nhân viên...
 QUY TẮC 10-80-10: CHÌA KHÓA TỐI ĐA HÓA THỜI GIAN VÀ CÔNG SỨC CỦA BAN

QUY TẮC 10-80-10: CHÌA KHÓA TỐI ĐA HÓA THỜI GIAN VÀ CÔNG SỨC CỦA BAN

Người ta luôn hỏi rằng sao tôi có thể hoàn thành nhiều việc đến vậy. Đầu tiên, tôi nói với...
ỨNG DỤNG CÔNG CỤ NHẬN DIỆN TÍNH CÁCH CÁ NHÂN- HÀNH VI (DISC) TRONG TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC

ỨNG DỤNG CÔNG CỤ NHẬN DIỆN TÍNH CÁCH CÁ NHÂN- HÀNH VI (DISC) TRONG TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC

Khi được hỏi “Ông đã xây dựng các chương trình đào tạo đặc biệt nào để có được các...
NHỮNG THAY ĐỔI TRONG ĐÀO TẠO NHÂN LỰC  ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0

NHỮNG THAY ĐỔI TRONG ĐÀO TẠO NHÂN LỰC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0

Cách mạng công nghiệp 4.0 đem đến thay đổi trong mọi mặt đời sống, kinh tế, xã hội. Đối với Việt Nam đây là...