CHUYỂN GIAO DỰ ÁN TƯ VẤN BỘ MÁY TỔ CHỨC, HỆ THỐNG CHÍNH SÁCH LƯƠNG VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ LÀM VIỆC CHO NHÀ MÁY Ô TÔ VEAM

Trên cơ sở hợp tác giữa Ppowwer và Nhân Lực Việt, đội ngũ chuyên gia cao cấp của Nhân Lực Việt gồm ông Vũ Hồng Phong, tư vấn trưởng, bà Nguyễn Thị Cẩm Nhung, trưởng bộ phận tư vấn của Nhân Lực Việt và đội ngũ chuyên gia của Nhân Lực Việt đã triển khai thành công dự án tư vấn cho nhà máy Veam ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa. Dự án đã được triển khai trong 6 tháng, bao gồm các hạng mục công việc:

(1) Tái cấu trúc bộ máy: Hoàn thiện lại sơ đồ bộ máy tổ chức nhà mày, cơ cấu tổ chức các phòng ban, phân xương, hoàn thiện chức năng nhiệm vụ các phòng ban, phân xưởng

(2) Viết và hoàn thiện toàn bộ mô tả công việc cho các vị trí chức danh của nhà máy

(3) Xây dựng hệ thống lương, bao gồm: Xây dựng lại thang, bảng lương; Quy chế trả lương; Quy định chuyển, xếp lương và nâng bậc lương

(4) Xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả làm việc, bao gồm hệ thống đánh giá hiệu quả làm việc, quy định đánh giá hiệu quả làm việc, hướng dẫn đánh giá hiệu quả làm việc

(5) Xây dựng phiếu giao việc và hướng dẫn trưởng các đơn vị giao việc đầu kỳ và đánh giá hiệu quả làm việc trên cơ sở giao việc

(6) Đào tạo, chuyển giao và hướng dẫn vận hành

Với sự phối hợp chặt chẽ, nỗ lực của đội ngũ tư vấn, đến nay dự án đã hoàn thành và đưa vào triển khai, vận hành từ tháng 01/2023. Dự án đã được 3 bên: VEAM, PPOWWER, NLV đánh giá cao và 3 bên tin tưởng vào sự hơp tác tiếp theo cho các dự án đào tạo, tư vấn xây dựng chiến lược nhân sự, tư vấn xây dựng và vận hành hệ thống đánh giá hiệu quả làm việc theo BSC - KPIs.

(Ban dự án triển khai dự án)

(Ông Vũ Hồng Phong, tư vấn trưởng trình bày các sản phẩm của gói tư vấn)

(Ông Vũ Hồng Phong đến làm việc tại nhà máy Veam, Bỉm Sơn, Thanh Hóa)

Bài viết liên quan

CHUYỂN GIAO GÓI TƯ VẤN, XÂY DỰNG QUY CHẾ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG VÀ TIỀN LƯƠNG CHO TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG KHÔNG QUÂN ĐỘI - ACC

CHUYỂN GIAO GÓI TƯ VẤN, XÂY DỰNG QUY CHẾ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG VÀ TIỀN LƯƠNG CHO TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG KHÔNG QUÂN ĐỘI - ACC

Trên cơ sở hợp đồng hợp tác giữa Tổng công ty xây dựng công trình hàng không...
KICK OFF HAI DỰ ÁN TƯ VẤN, XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG VÀ ĐỊNH BIÊN NHÂN SỰ CHO HAI CÔNG TY (NCS VÀ VACS)

KICK OFF HAI DỰ ÁN TƯ VẤN, XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG VÀ ĐỊNH BIÊN NHÂN SỰ CHO HAI CÔNG TY (NCS VÀ VACS)

Với thương hiệu mạnh về tiền lương và định mức lao động, Nhân Lực Việt được hai đối tác là Công...
GIỚI THIỆU DỊCH VỤ TƯ VẤN  DOANH NGHIỆP CỦA CÔNG TY NHÂN LỰC VIỆT

GIỚI THIỆU DỊCH VỤ TƯ VẤN DOANH NGHIỆP CỦA CÔNG TY NHÂN LỰC VIỆT

Công ty TNHH Tư vấn và dịch vụ phát triển Nhân Lực Việt là công ty tư vấn hàng...
TRIỂN KHAI DỰ ÁN TƯ VẤN QUẢN LÝ LAO ĐỘNG VÀ TIỀN LƯƠNG CHO TỔNG CÔNG TY XÂY LẮP HÀNG KHÔNG QUÂN ĐỘI - ACC

TRIỂN KHAI DỰ ÁN TƯ VẤN QUẢN LÝ LAO ĐỘNG VÀ TIỀN LƯƠNG CHO TỔNG CÔNG TY XÂY LẮP HÀNG KHÔNG QUÂN ĐỘI - ACC

Trên cơ sở hợp đồng ký kết giữa Tổng công ty Xây lắp Hàng không Quân Quân...