Tư vấn doanh nghiệp

GIỚI THIỆU DỊCH VỤ TƯ VẤN  DOANH NGHIỆP CỦA CÔNG TY NHÂN LỰC VIỆT

GIỚI THIỆU DỊCH VỤ TƯ VẤN DOANH NGHIỆP CỦA CÔNG TY NHÂN LỰC VIỆT

Công ty TNHH Tư vấn và dịch vụ phát triển Nhân Lực Việt là công ty tư vấn hàng đầu về quản trị...
Chuyển giao gói tư vấn lương và BSC - KPIs, ký kết gói tư vấn xây dựng Khung năng lực cho CICT

Chuyển giao gói tư vấn lương và BSC - KPIs, ký kết gói tư vấn xây dựng Khung năng lực cho CICT

         Trên cơ sở hợp đồng tư vấn xây dựng hệ thống lương 3Ps và hệ thống đánh giá...
Nhân Lực Việt ký kết và triển khai gói tư vấn xây dựng hệ thống chính sách lương, khung năng lực và đánh giá hiệu quả làm việc cho PAMC

Nhân Lực Việt ký kết và triển khai gói tư vấn xây dựng hệ thống chính sách lương, khung năng lực và đánh giá hiệu quả làm việc cho PAMC

Với kinh nghiệm tư vấn chuyên sâu cho nhiều dự án với các loại hình doanh nghiệp, Nhân Lực Việt được...
TRIỂN KHAI DỰ ÁN TƯ VẤN CHO CÔNG TY TNHH SX VÀ TM NAM MẠNH TIẾN

TRIỂN KHAI DỰ ÁN TƯ VẤN CHO CÔNG TY TNHH SX VÀ TM NAM MẠNH TIẾN

Trên cơ sở hợp đồng ký kết giữa công ty TNHH Tư vấn và Dịch vụ Phát triển Nhân Lực Việt với công...
Nhân Lực Việt triển khai dự án tư vấn tái cấu trúc bộ máy cho Tập đoàn công nghệ phần mềm và nội dung số OSP

Nhân Lực Việt triển khai dự án tư vấn tái cấu trúc bộ máy cho Tập đoàn công nghệ phần mềm và nội dung số OSP

OSP Group là tập đoàn công nghệ hàng đầu Châu Á trong lĩnh vực chuyển đổi số, cung cấp dịch vụ...
Chuyển giao gói tư vấn, xây dựng hệ thống chính sách lương cho công ty cổ phần xăng dầu Vũng Áng

Chuyển giao gói tư vấn, xây dựng hệ thống chính sách lương cho công ty cổ phần xăng dầu Vũng Áng

Trên cơ sở  hợp đồng tư vấn hệ thống chính sách lương và đánh giá hiệu quả làm việc đã...
Chuyển giao gói tư vấn

Chuyển giao gói tư vấn "Tái cấu trúc bộ máy và định biên nhân sự cho công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội"

Trên cơ sở hợp đồng ký kết giữ Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội (PV OIL Hà Nội) và công...
Dự án

Dự án "Tái cấu trúc bộ máy, định biên nhân sự"

Dự án mới: Tái cấu trúc bộ máy và định biên nhân sự cho công ty cổ phần Xăng dầu dầu khí...
Triển khai gói tư vấn xây dựng hệ thống chính sách lương cho công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Vũng Áng

Triển khai gói tư vấn xây dựng hệ thống chính sách lương cho công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Vũng Áng

            Ngày 25 tháng 02 năm 2019, Công ty TNHH Tư vấn và dịch vụ phát triển...