CHUYỂN GIAO GÓI TƯ VẤN, XÂY DỰNG QUY CHẾ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG VÀ TIỀN LƯƠNG CHO TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG KHÔNG QUÂN ĐỘI - ACC

Trên cơ sở hợp đồng hợp tác giữa Tổng công ty xây dựng công trình hàng không ACC và Công ty TNHH Tư vấn và Dịch vụ Phát triển Nhân Lực Việt (NLV), hai bên đã phối hợp triển khai các hạng mục công việc của gói tư vấn. Đến nay đã hoàn thành và thực hiện chuyển giao, vận hành thành công. Các hạng mục mà dự án đã triển khai, bao gồm:

- Khảo sát, đánh giá thực trạng bộ máy tổ chức, chức năng nhiệm vụ, chức danh, mô tả công việc, đặc thù công việc và hệ thống chính sách lương hiện hành của ACC

- Tư vấn xây dựng quy quản lý lao động - tiền lương cho ACC đầy đủ các nội dung: 

+ Quy định về quản lý lao động;

+ Xác định quỹ lương và phân bổ quỹ lương của tổng công ty và các công ty thành viên;

+ Xây dựng phương pháp trả lương phù hợp với các nhóm đối tượng (văn phòng, kinh doanh, đội xe cơ giới,...) của tổng công ty và các công ty thành viên

+ Xây dựng thang, bảng lương, quy định xếp lương và nâng bậc lương

- Xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả làm việc và ứng dụng vào trả lương, thưởng, phúc lợi

      Dự án đã hoàn thành đúng tiến độ  và đã được chuyển giao, vận hành tại tổng công ty và các công ty thành viên. Dự án thành công và được lãnh đạo công ty đánh giá cao. Phát biểu tại buổi chuyển giao,Tổng giám đốc ACC đã đánh giá cao thành công của dự án và đơn vị tư vấn "Dự án đã giúp ACC hoàn thiện được các quy định về quản lý lao động, hoàn thiện được quy chế trả lương từ việc xác định quỹ lương theo thông tư 26/TT - BLĐTBXH; xây dựng phương pháp trả lương phù hợp với từng nhóm đối tượng thuộc văn phòng tổng công ty và các công ty thành viên; xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả làm việc và ứng dụng vào trả lương. Dự án hoàn thành giúp ACC có quỹ lương hợp lý, gắn với hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống cán bộ công nhân viên công ty và thúc đẩy nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả làm việc của cán bộ, nhân viên công ty. Trên cơ sở thành công của dự án, lãnh đạo hai công ty đã đề xuất và hướng tới những hạng mục hợp tác tiếp theo như đào tạo nâng cao năng lực của cán bộ quản lý cấp trung của công ty trong thời gian tới để nâng cao hiệu quả sử dụng lao động, từ đó nâng cao năng suất lao động, tăng doanh thu, lợi nhuận cho công ty. 

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi chuyển giao, vận hành tại Tổng công ty công trình hàng không ACC và các công ty thành viên:

(Nhân Lực Việt trình bày quy chế quản lý lao động - tiền lương, chạy thử việc xếp lương, tính lương theo quy chế lương mới tại Văn phòng Tổng công ty ACC)

(Chuyển giao tại các công ty, chi nhánh tại Đà Nẵng: ACC23, Chi nhánh Đà nẵng)

(Chuyển giao tại các công ty, chi nhánh thuộc ACC tại thành phố Hồ Chí Minh: ACC 24,25,26 và chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh)

Bài viết liên quan

CHUYỂN GIAO DỰ ÁN TƯ VẤN BỘ MÁY TỔ CHỨC, HỆ THỐNG CHÍNH SÁCH LƯƠNG VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ LÀM VIỆC CHO NHÀ MÁY Ô TÔ VEAM

CHUYỂN GIAO DỰ ÁN TƯ VẤN BỘ MÁY TỔ CHỨC, HỆ THỐNG CHÍNH SÁCH LƯƠNG VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ LÀM VIỆC CHO NHÀ MÁY Ô TÔ VEAM

Trên cơ sở hợp tác giữa Ppowwer và Nhân Lực Việt, đội ngũ chuyên gia cao cấp của Nhân...
KICK OFF HAI DỰ ÁN TƯ VẤN, XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG VÀ ĐỊNH BIÊN NHÂN SỰ CHO HAI CÔNG TY (NCS VÀ VACS)

KICK OFF HAI DỰ ÁN TƯ VẤN, XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG VÀ ĐỊNH BIÊN NHÂN SỰ CHO HAI CÔNG TY (NCS VÀ VACS)

Với thương hiệu mạnh về tiền lương và định mức lao động, Nhân Lực Việt được hai đối tác là Công...
GIỚI THIỆU DỊCH VỤ TƯ VẤN  DOANH NGHIỆP CỦA CÔNG TY NHÂN LỰC VIỆT

GIỚI THIỆU DỊCH VỤ TƯ VẤN DOANH NGHIỆP CỦA CÔNG TY NHÂN LỰC VIỆT

Công ty TNHH Tư vấn và dịch vụ phát triển Nhân Lực Việt là công ty tư vấn hàng...
TRIỂN KHAI DỰ ÁN TƯ VẤN QUẢN LÝ LAO ĐỘNG VÀ TIỀN LƯƠNG CHO TỔNG CÔNG TY XÂY LẮP HÀNG KHÔNG QUÂN ĐỘI - ACC

TRIỂN KHAI DỰ ÁN TƯ VẤN QUẢN LÝ LAO ĐỘNG VÀ TIỀN LƯƠNG CHO TỔNG CÔNG TY XÂY LẮP HÀNG KHÔNG QUÂN ĐỘI - ACC

Trên cơ sở hợp đồng ký kết giữa Tổng công ty Xây lắp Hàng không Quân Quân...