Nhân Lực Việt – Một năm nhìn lại

Công ty TNHH Tư vấn và Dịch vụ Phát triển Nhân Lực Việt được thành lập với mục đích đem lại cho các doanh nghiệp các dịch vụ tư vấn và đào tạo về quản trị nguồn nhân lực có chất lượng, hiệu quả và chuyên nghiệp nhất. Từ khi thành lập cho đến nay, Nhân Lực Việt đã triển khai rất nhiều dự án tư vấn về quản trị nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các dự án về hoàn thiện bộ máy tổ chức, mô tả công việc, định biên nhân sự, định mức lao động, hệ thống chính sách lương, thưởng, phúc lợi và hệ thống đánh giá hiệu quả làm việc. Trong đó, năm 2018 là một năm hoạt động hoạt sôi động của Nhân Lực Việt với nhiều dự án tư vấn lớn, cùng nhiều hoạt động đào tạo nổi bật. 

Một số hoạt động tiêu biểu của Nhân Lực Việt trong năm 2018. 

- Dự án tư vấn xây dựng cơ cấu tổ chức, mô tả công việc và xây dựng hệ thống chính sách lương, thưởng và đánh giá hiệu quả làm việc cho các công ty viễn thông (Công ty CP phát triển hạ tầng viễn thông quốc tế, công ty CP viễn thông Việt Nam và công ty cổ phần di động ...).

Trong dự án này, Nhân Lực Việt đã triển khai xây dựng hệ thống cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ, mô tả công việc và hệ thống chính sách lương, đánh giá hiệu quả làm việc cho 4 công ty là công ty cổ phần phát triển hạ tầng viễn thông quốc tế, công ty di động, công ty viễn thông Việt Nam. Dự án được triển khai trong 3 tháng và hoàn thành vào tháng 4 năm 2018. Trong dự án, Nhân Lực Việt đã xây dựng ma trận chức năng nhiệm vụ, mô tả công việc cho từng chức danh công việc và xây dựng hệ thống lương 3Ps cho các công ty. Việc hoàn thiện cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ, mô tả công việc và hệ thống chính sách lương đã giúp các công ty hoạt động hiệu quả hơn, không còn tình trạng chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ giữa các phòng ban. Việc phân công công việc của các phòng ban cũng rõ ràng hơn, phù hợp hơn với năng lực của người lao động.

- Tiếp đến là các Dự án tư vấn về hệ thống quản trị nhân sự và lao động tiền lương cho các công ty thuộc ngành xây dựng như tư vấn, xây dựng hệ thống mô tả công việc, hệ thống chính sách lương và đánh giá hiệu quả làm việc cho công ty TNHH Dịch Vụ Xây dựng Thành Đạt Việt Nam, dự án tư vấn, xây dựng hệ thống chính sách lương và đánh giá hiệu quả làm việc cho các công ty xây lắp thuộc petrolimex.

- Dự án tư vấn về cơ cấu tổ chức, mô tả công việc, hệ thống chính sách lương, đánh giá hiệu quả làm việc cho công ty CP dược phẩm và thiết bị y tế Long Bình. 

                                            

          Dự án đã triển khai xây dựng mới toàn bộ hệ thống mô tả công việc, hệ thống chính sách lương và đánh giá hiệu quả làm việc cho công ty CP dược phẩm và thiết bị y tế Long Bình. Sau khi chuyển giao, công ty CP dược phẩm và thiết bị y tế Long Bình đã nhanh chóng vận hành theo hệ thống lương mới và đã góp phần kích thích người lao động làm việc hiệu quả hơn, tăng doanh thu và lợi nhuận cho công ty. Đặc biệt là bộ phận Sale hoạt động ngày càng hiệu quả khi hệ thống lương có tính kích thích rất lớn theo hiệu quả làm việc (doanh số bán hàng của các nhân viên kinh doanh). Trước đây, nhân viên kinh doanh chủ yếu tập trung khai thác các nguồn khách hàng đã có mà chưa tích cực trong tìm kiếm khách hàng mới và mở rộng địa bàn xuống các tỉnh. Từ khi hệ thống lương mới áp dụng, các nhân viên kinh doanh đã đẩy mạnh hơn việc tìm kiếm khách hàng mới, mở rộng địa bàn xuống các tỉnh để tăng thêm doanh số bán hàng và hưởng thưởng theo doanh thu. 

           - Gần đây là các dự án tư vấn, xây dựng hệ thống chính sách lương cho một số công ty thuộc PV OIL. Dự án đầu tiên là dự án tư vấn xây dựng hệ thống chính sách lương và đánh giá hiệu quả làm việc cho công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Hà Nội. 

(Tư vấn tại PV OIL và các chi nhánh, công ty con của PV OIL)

          - Hợp tác với cty TTM consulting triển khai một số dự án tư vấn về hoàn thiện bộ máy tổ chức, quy trình làm việc, mô tả công việc và hệ thống chính sách lương, thưởng, đánh giá hiệu quả làm việc. 

             Bên cạnh hoạt động tư vấn, Nhân Lực Việt cũng triển khai nhiều khoá đào tạo theo đặt hàng của các công ty như Vinaconex, vicem Hải Dương, Lắp máy Trung Nam và cả những khoá đào tạo public về lao động - tiền lương, kỹ năng lãnh đạo,... 

            - Triển khai các khoá đào tạo theo đặt hàng của các công ty như Vinaconex, Vicem Hải Dương, Vinaincom, công ty cổ phần xây dựng và lắp máy Trung Nam...

       - Công ty cũng triển khai nhiều khóa đào tạo public về xây dựng hệ thống chính sách lương, phương pháp định mức lao động,... ở Hà Nội, Bắc Giang, Lào Cai, Vĩnh Phúc,...

Các khóa đào tạo public mà công ty tổ chức thường là những khóa đào tạo chuyên sâu về quản trị nhân sự cho lãnh đạo các doanh nghiệp và đào tạo chuyên sâu về tiền lương cho giám đốc, trưởng phòng nhân sự và chuyên viên lao động tiền lương, định mức lao động. Các khóa đào tạo đã thu hút số lượng rất động các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội, Lào Cai, Bắc Giang, Vĩnh Phúc,...

                                                    

                                                  (TS. Vũ Hồng Phong, Chuyên gia đào tạo và tư vấn về quản trị nguồn nhân lực)

            Đánh giá về các hoạt động của Nhân Lực Việt trong năm 2018, ông Vũ Hồng Phong, chuyên gia tư vấn nhân sự, người trực tiếp chủ trì tất cả các dự án của Nhân Lực Việt trong năm 2018 cho biết:  Thành công của Nhân Lực Việt không phải là số dự án đã triển khai trong năm 2018. Theo ông, thành công lớn nhất của Nhân Lực Việt trong năm 2018 là uy tín, thương hiệu của Nhân Lực Việt ngày càng được nâng lên. Ngày càng nhiều doanh nghiệp biết đến các hoạt động tư vấn của Nhân Lực Việt, liên hệ để được tư vấn về xây dựng các chính sách lương, thưởng; hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy, phân tích công việc, định biên nhân sự, xây dựng hệ thống mức lao động; xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả làm việc, BSC, KPI; xây dựng khung năng lực,... Bên cạnh đó, Nhân Lực Việt cũng đã thành công trong việc thu hút, phát triển đội ngũ chuyên gia giỏi để có thể triển khai được nhiều dự án lớn hơn trong thời gian tới".

Phương hướng hoạt động của Nhân Lực việt trong năm 2019

      - Nâng cao thương hiệu, uy tín của Nhân Lực Việt, hướng tới mục tiêu trở thành tốp 10 doanh nghiệp tư vấn về quản trị nguồn nhân lực hàng đầu Việt Nam.

       - Năm 2019, Nhân Lực Việt sẽ tiếp tục tập trung vào các dự án tư vấn là thế mạnh của Nhân Lực Việt như về tái cấu trúc bộ máy, phân tích công việc, định biên nhân sự, xây dựng hệ thống chính sách lương, hệ thống định mức lao động, xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả làm việc,... cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

        - Nhân Lực Việt tiếp tục tăng cường phát triển đội ngũ chuyên gia tư vấn để có thể triển khai cùng lúc nhiều dự án hơn nữa. 

         - Năm 2019, Nhân Lực Việt dự kiến sẽ mở rộng các dự án tư vấn xa hơn, tiếp nhận các dự án theo đặt hành của các công ty ở phía nam như TPHCM, Bình Dương, Phú Yên, Hà Tĩnh,...

         - Bên cạnh các hoạt động đào tạo theo đặt hàng của các công ty, Nhân Lực Việt sẽ tổ chức một số khoá đào tạo public để chia sẻ cho cộng đồng những người làm quản trị nhân sự, lao động tiền lương về phương pháp xây dựng hệ thống chính sách lương, thưởng; phương pháp định mức lao động, định biên nhân sự, hệ thống đánh giá hiệu quả làm việc. Sau những dự án tư vấn, các khoá đào tạo được tổ chức public sẽ rất thiết thực cho các doanh nghiệp, trên cơ sở chia sẻ những phương phương xây dựng các chính sách nhân sự, tiền lương, chia sẻ những tình huống gặp phải khi xây dựng các chính sách lương và hướng giải quyết cho các doanh nghiệp.

      Với những bước chạy đà như năm 2018, Ban lãnh đạo Nhân Lực tin tưởng Nhân Lực Việt sẽ phát triển hơn nữa trong năm 2019.

                                                                                            CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC VIỆT

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC VIỆT

Địa chỉ: Số 53, Phạm Tuấn Tài, P. Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Website: www.daotaonhanlucviet.com.vn                Hotline: 0941.886.228                         Email: tuvannhanlucviet@gmail.com

Bài viết liên quan

DANH SÁCH CÁC KHÓA ĐÀO TẠO CHUYÊN MÔN CỦA NHÂN LỰC VIỆT

DANH SÁCH CÁC KHÓA ĐÀO TẠO CHUYÊN MÔN CỦA NHÂN LỰC VIỆT

Với đội ngũ giảng viên, chuyên gia hàng đầu về quản trị nhân sự, lao động tiền lương, tổ chức bộ...
ĐÀO TẠO

ĐÀO TẠO "XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG LƯƠNG 3Ps" cho Trung tâm internet Việt Nam

Trên cơ sở đặt hàng của Trung tâm internet Việt Nam, TS. Vũ Hồng Phong và Ban tổ chức khóa...
CHUYỂN GIAO GÓI TƯ VẤN, XÂY DỰNG QUY CHẾ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG VÀ TIỀN LƯƠNG CHO TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG KHÔNG QUÂN ĐỘI - ACC

CHUYỂN GIAO GÓI TƯ VẤN, XÂY DỰNG QUY CHẾ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG VÀ TIỀN LƯƠNG CHO TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG KHÔNG QUÂN ĐỘI - ACC

Trên cơ sở hợp đồng hợp tác giữa Tổng công ty xây dựng công trình hàng không...
KHÓA ĐÀO TẠO

KHÓA ĐÀO TẠO "KỸ NĂNG GIAO VIỆC, GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ LÀM VIỆC DÀNH CHO CBQL CẤP TRUNG TẠI CÔNG TY THAN MÔNG DƯƠNG"

Trên cơ sở hợp tác giữa công ty TNHH Tư vấn và Dịch vụ phát triển Nhân Lực Việt (HRV)...