KHÓA ĐÀO TẠO PUBLIC "XÂY DỰNG THANG BẢNG LƯƠNG VÀ CÁC NỘI DUNG CỦA QUY CHẾ TRẢ LƯƠNG CHO DOANH NGHIỆP"

Trên cơ sở hợp tác với VCCI, Nhân Lực Việt cử TS. Vũ Hồng Phong, chuyên gia đào tạo và tư vấn của quản trị nhân lực, lao động - tiền lương thực hiện khóa đào tạo  "Xây dựng chính sách lương cho doanh nghiệp", khóa đào tạo diễn ra 2 ngày với các nội dung:

- Giới thiệu tổng quan về hệ thống lương 3Ps

- Hướng dẫn xây dựng thang bảng lương chức danh theo phương pháp đánh giá giá trị công việc, làm cơ sở trả lương P1

- Giới thiệu hệ thống đãi ngộ nhân sự trong doanh nghiệp

- Xây dựng các nội dung của quy chế trả lương: Quỹ tiền lương và các phương pháp trả lương phù hợp với từng nhóm đối tượng lao động trong doanh nghiệp (văn phòng, kinh doanh, sản xuất,...)

- Xây dựng các yếu tố để trả lương theo năng lực (P2) và các yếu tố để trả lương theo hiệu quả làm việc (P3)

Khóa đào tạo đã thu hút được 50 học viên đến từ 30 doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang. Bao gồm các tập đoàn nhà nước như VNPT, PVN và các công ty đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Với nội dung 2 ngày, TS. Vũ Hồng Phong đã giới thiệu tổng quan vệ hệ thống lương, hệ thống đãi ngộ phù hợp với đặc điểm các loại hình doanh nghiệp, tư vấn lựa chọn hệ thống lương phù hợp và tiến hành hướng dẫn xây dựng hệ thống lương phù hợp với các loại hình doanh nghiệp. Tại lớp học, học viên được Giảng viên hướng dẫn chi tiết và thực hành cụ thể các nội dung như xây dựng thang bảng lương chức danh theo phương pháp đánh giá giá trị công việc, xây dựng quỹ tiền lương kế hoạch và quỹ tiền lương thực hiện, phân bổ quỹ lương thành phần, xây dựng các phương án trả lương, thưởng, phụ cấp phúc lợi phù hợp với từng nhóm đối tượng lao động trong doanh nghiệp, thực hành xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá hiệu quả làm việc và ứng dụng vào trả lương hiệu quả, Thực hành tính lương, thưởng, phụ cấp phúc lợi theo phương án lương đã xây dựng. Khóa đào tạo được học viên đánh giá cao và mong muốn được tham gia các khóa đào tạo về xây dựng hệ thống BSC - KPIs và ứng dụng vào trả lương theo hiệu quả làm việc (p#), xây dựng khung năng lực và ứng dụng vào trả lương P2.

Dưới đây là một số hình ảnh của khóa đào tạo

TS. Vũ Hồng Phong hướng dẫn các phương pháp xây dựng

Học viên thực hành xây dựng bảng lương, quỹ tiền lương, phương án trả lương, thưởng, phụ cấp phúc lợi, tính lương, thu nhập

p

Các nhóm lên trình bày kết quả thực hành xây dựng bảng lương, phương án trả lương và tính lương, thu nhập

Trao chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo

Bài viết liên quan

DANH SÁCH CÁC KHÓA ĐÀO TẠO CHUYÊN MÔN CỦA NHÂN LỰC VIỆT

DANH SÁCH CÁC KHÓA ĐÀO TẠO CHUYÊN MÔN CỦA NHÂN LỰC VIỆT

Với đội ngũ giảng viên, chuyên gia hàng đầu về quản trị nhân sự, lao động tiền lương, tổ chức bộ...
KHÓA ĐÀO TẠO

KHÓA ĐÀO TẠO "CHIẾN LƯỢC NHÂN SỰ"

Trên cơ sở nhu cầu của các doanh nghiệp, công ty TNHH Tư vấn và Dịch vụ Phát triển Nhân...
ĐÀO TẠO NÂNG CAO NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP CHỨC DANH CHUYÊN VIÊN TỔ CHỨC NHÂN SỰ

ĐÀO TẠO NÂNG CAO NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP CHỨC DANH CHUYÊN VIÊN TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Trên cơ sở hợp tác giữa Công ty TNHH Tư Vấn và Dịch vụ Phát triển Nhân Lực Việt và...
ĐÀO TẠO

ĐÀO TẠO "XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG LƯƠNG 3Ps" cho Trung tâm internet Việt Nam

Trên cơ sở đặt hàng của Trung tâm internet Việt Nam, TS. Vũ Hồng Phong và Ban tổ chức khóa...