KHÓA ĐÀO TẠO "CHIẾN LƯỢC NHÂN SỰ"

Trên cơ sở nhu cầu của các doanh nghiệp, công ty TNHH Tư vấn và Dịch vụ Phát triển Nhân Lực Việt (HRV) đã tổ chức khóa đào tạo Xây dựng và thực thi chiến lược nhân sự do TS. Vũ Hồng Phong, chuyên gia cao cấp của HRV trực tiếp đào tạo.

Khóa đào tạo tập trung vào các nội dung:

- Khung lý luận về chiến lược và hoạch định chiến lược

- Tư duy và cách tiến hành xây dựng chiến lược công ty, chiến lược kinh doanh

- Thực hành xây dựng bản đồ chiến lược công ty (cho công ty giả định hoặc công ty cụ thể của học viên)

Dưới đây là một số hình ảnh của khóa đào tạo

Dưới đây là một số hình ảnh của khóa đào tạo

 

- Khung lý thuyết xây dựng chiến lược nhân sự trên cơ sở chiến lược kinh doanh của công ty

- Thực hành xây dựng chiến lược nhân sự (cho công ty giả định hoặc công ty cụ thể, tiếp nối kết quả thực hành xây dựng chiến lược công ty)

- Xây dựng kế hoạch hành động

Khóa đào tạo đã thu hút được được nhiều cán bộ lãnh đạo là giám đốc, phó giám đốc công ty, giám đốc/trưởng phòng nhân sự của các công ty trên địa bàn Hà Nội

Học viên trình bày kết quả thực hành xây dựng bản đồ chiến lược

Thực hành xây dựng bản đồ chiến lược

Bài viết liên quan

DANH SÁCH CÁC KHÓA ĐÀO TẠO CHUYÊN MÔN CỦA NHÂN LỰC VIỆT

DANH SÁCH CÁC KHÓA ĐÀO TẠO CHUYÊN MÔN CỦA NHÂN LỰC VIỆT

Với đội ngũ giảng viên, chuyên gia hàng đầu về quản trị nhân sự, lao động tiền lương, tổ chức bộ...
KHÓA ĐÀO TẠO PUBLIC

KHÓA ĐÀO TẠO PUBLIC "XÂY DỰNG THANG BẢNG LƯƠNG VÀ CÁC NỘI DUNG CỦA QUY CHẾ TRẢ LƯƠNG CHO DOANH NGHIỆP"

Trên cơ sở hợp tác với VCCI, Nhân Lực Việt cử TS. Vũ Hồng Phong, chuyên gia đào tạo và...
ĐÀO TẠO NÂNG CAO NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP CHỨC DANH CHUYÊN VIÊN TỔ CHỨC NHÂN SỰ

ĐÀO TẠO NÂNG CAO NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP CHỨC DANH CHUYÊN VIÊN TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Trên cơ sở hợp tác giữa Công ty TNHH Tư Vấn và Dịch vụ Phát triển Nhân Lực Việt và...
ĐÀO TẠO

ĐÀO TẠO "XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG LƯƠNG 3Ps" cho Trung tâm internet Việt Nam

Trên cơ sở đặt hàng của Trung tâm internet Việt Nam, TS. Vũ Hồng Phong và Ban tổ chức khóa...