ĐÀO TẠO "XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG LƯƠNG 3Ps" cho Trung tâm internet Việt Nam

Trên cơ sở đặt hàng của Trung tâm internet Việt Nam (VNNIC), TS. Vũ Hồng Phong và Ban tổ chức khóa đào tạo đã có buổi gặp trao đổi với lãnh đạo của trung tâm internet Việt Nam, khảo sát nhu cầu đào tạo để xây dựng chương trình đào tạo "Xây dựng và triển khai hệ thống lương 3Ps cho Trung tâm internet Việt Nam. Trên cơ sở đó, khóa đào tạo diễn ra từ ngày 22-24/10/2023 với các nội dung: 

(1) Tổng quan về hệ thống lương 3P

(2) Cấu trúc hệ thống đãi ngộ & xây dựng quy chế lương, thang bảng lương

(3) Xây dựng khung năng lực & đánh giá năng lực

(4) Hướng dẫn xây dựng KPIs bộ phận/vị trí

Trong bối cảnh VNNIC đang hướng tới hoàn thiện hệ thống lương (thang bảng lương, quy chế trả lương, khung năng lực và hệ thống đánh giá hiệu quả làm việc) nên trung tâm đã tham gia với đẩy đủ cán bộ lãnh đạo và quản lý của trung tâm (từ ban giám đốc đến trưởng các phòng ban và toàn bộ bộ phận nhân sự của trung tâm). Trong khóa đào tạo, chuyên gia TS. Vũ Hồng Phong đã đào tạo, hướng dẫn phương pháp, kết hợp với tư vấn xây dựng hệ thống lương 3Ps phù hợp với đặc điểm của VINIC, mở ra các hướng hoàn thiện hệ thống lương. Đồng thời hướng dẫn cách thức xây dựng và thực hành các kỹ thuật thiết kế hệ thống lương 3Ps cho đến kỹ thuật xây dựng các sản phẩm cụ thể như xây dựng bảng lương chức danh theo phương pháp đánh giá giá trị công việc, xây dựng quy chế trả lương, xây dựng khung năng lực và đánh giá năng lực nhân viên; xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả làm việc từ đơn giản đến phức tạp (hệ thống đánh giá theo BSV, KPIs). Khóa đào tạo đã thu hút và có sự tương tác rất nhiều trong quá trình hướng dẫn phương pháp và đặc biệt là thực hành xây dựng các sản phẩm để việc đào tạo gắn với thực tiễn tại công ty, từ đó giúp VNNIC có thể xây dựng/hoàn thiện hệ thống lương cũng như hệ thống đánh giá hiệu quả làm việc, khung năng lực của trung tâm.

Dưới đây là một số hình ảnh trong khóa đào tạo tại VNNIC

Giám đốc VNNIC phát biểu định hướng khóa đào tạo

TS. Vũ Hồng Phong hướng dẫn xây dựng hệ thống lương 3Ps

TS. Vũ Hồng Phong, giảng về chiến lược, BSC - KPIs

TS. Vũ Hồng Phong phát chứng chỉ cho các học viên tham gia khóa đào tạo

 

Bài viết liên quan

DANH SÁCH CÁC KHÓA ĐÀO TẠO CHUYÊN MÔN CỦA NHÂN LỰC VIỆT

DANH SÁCH CÁC KHÓA ĐÀO TẠO CHUYÊN MÔN CỦA NHÂN LỰC VIỆT

Với đội ngũ giảng viên, chuyên gia hàng đầu về quản trị nhân sự, lao động tiền lương, tổ chức bộ...
KHÓA ĐÀO TẠO PUBLIC

KHÓA ĐÀO TẠO PUBLIC "XÂY DỰNG THANG BẢNG LƯƠNG VÀ CÁC NỘI DUNG CỦA QUY CHẾ TRẢ LƯƠNG CHO DOANH NGHIỆP"

Trên cơ sở hợp tác với VCCI, Nhân Lực Việt cử TS. Vũ Hồng Phong, chuyên gia đào tạo và...
KHÓA ĐÀO TẠO

KHÓA ĐÀO TẠO "CHIẾN LƯỢC NHÂN SỰ"

Trên cơ sở nhu cầu của các doanh nghiệp, công ty TNHH Tư vấn và Dịch vụ Phát triển Nhân...
ĐÀO TẠO NÂNG CAO NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP CHỨC DANH CHUYÊN VIÊN TỔ CHỨC NHÂN SỰ

ĐÀO TẠO NÂNG CAO NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP CHỨC DANH CHUYÊN VIÊN TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Trên cơ sở hợp tác giữa Công ty TNHH Tư Vấn và Dịch vụ Phát triển Nhân Lực Việt và...