DANH SÁCH CÁC KHÓA ĐÀO TẠO CHUYÊN MÔN CỦA NHÂN LỰC VIỆT

Với đội ngũ giảng viên, chuyên gia hàng đầu về quản trị nhân sự, lao động tiền lương, tổ chức bộ máy, định mức lao động, Nhân Lực Việt thực hiện đào tạo inhouse và public các khóa đào tạo về Quản trị nhân sự, Lao động - Tiền lương. Dưới đây là một số khóa đào tạo chuyên môn của công ty TNHH Tư vấn và Dịch vụ phát triển Nhân Lực Việt:

1. Xây dựng hệ thống chính sách lương cho doanh nghiệp

2. Xây dựng hệ thống trả lương 3Ps

3. BSC, KPIs từ chiến lược đến quản trị hiệu quả làm việc

4. Quản trị hiệu quả làm việc

5. Quản trị đào tạo 

6. Tái cấu trúc bộ máy, định biên nhân sự

7. Định mức lao động

8. Quản trị nhân sự cho giám đốc và trưởng các đơn vị phòng ban

9. Kỹ năng quản lý, lãnh đạo

10. Kỹ năng quản lý cho cán bộ quản lý cấp trung

11. Tạo động lực lao động cho nhân viên

12. Xây dựng khung năng lực và đánh giá năng lực nhân viên

Dưới đây là chương trình đào tạo một số khóa tiêu biểu:

1. CHƯƠNG TRÌNH KHOÁ ĐÀO TẠO "XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH SÁCH LƯƠNG DOANH NGHIỆP"

NỘI DUNG:

1. Xây dựng hệ thống thang, bảng lương, phụ cấp lương

 Hướng dẫn xây dựng thang, bảng lương theo phương pháp đánh giá giá trị công việc và xây dựng thang, bảng lương theo mức độ phức tạp công việc và điều kiện lao động. Cụ thể:

- Thiết kế cấu trúc phân hạng (phân nhóm) chức danh;

- Lựa chọn yếu tố và xây dựng hệ thống đánh giá trị công việc;

- Tiến hành đánh giá giá trị công việc bằng điểm theo hệ thống tiêu chí đánh giá giá trị công việc.

- Thiết lập thang, bảng lương theo giá trị công việc

- Xây dựng và áp dụng các chế độ phụ cấp lương

- Thực hành xây dựng thang, bảng lương, xây dựng phụ cấp lương

2. Xây dựng Quy chế trả lương

- Xác định quỹ tiền lương kế hoạch và quỹ tiền lương thực hiện

- Hướng dẫn xây dựng phương án trả lương, thưởng, phụ cấp, phúc lợi hiệu quả, gắn trả lương, thưởng, phúc lợi với vị trí, hiệu quả làm việc và phù hợp với đặc điểm doanh nghiệp. Thực hành xây dựng cụ thể (Trả lương gắn với quỹ lương và hệ thống bảng lương đã xây dựng)

- Xây dựng hệ thống tiêu chí và quy trình đánh giá thực hiện công việc và ứng dụng vào trả lương, trả thưởng; Thực hành xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá cho doanh nghiệp cụ thể

- Xây dựng phương pháp trả lương hiệu quả (Trả lương theo 3Ps). Xây dựng từng yếu tố (P1,P2,P3) để trả lương 3P.

- Xây dựng từng nội dung cụ thể trong quy chế trả lương và hoàn thiện quy chế trả lương.

Thực hành xây dựng các phương án trả lương và quy chế trả lương.

3. Quản lý tiền lương, thưởng phụ cấp

- Tính toán các chế độ tiền lương, thưởng, phụ cấp

- Quản lý các khoản tính đóng BHXH, BHYT,...

GIẢNG VIÊN: TS. VŨ HỒNG PHONG, Chuyên gia đào tạo và tư vấn về Quản trị nhân sự, Lao động - Tiền lương với 15 năm kinh nghiệm. Đã tư vấn cho hơn 30 dự án về quản trị nhân sự, Lao động - Tiền lương cho các loại hình doanh nghiệp.

ĐỐI TƯỢNG: Giám đốc, phó giám đốc, Trưởng phòng nhân sự, Kế toán trưởng, kế toán tiền lương, Cán bộ làm công tác Lao động - Tiền lương, bảo hiểm và định mức lao động, nhân viên nhân sự.

PHƯƠNG PHÁP: Hướng dẫn phương pháp, cách thức thực hiện (50%) + Thực hành (50%), đảm bảo sau khóa học học viên đủ kiến thức và kỹ năng xây dựng thang bảng lương, xây dựng các phương án trả lương, thưởng, phụ cấp và phúc lợi phù hợp với đặc điểm doanh nghiệp, hoàn thiện quy chế trả lương của công ty.

THỜI LƯƠNG: 4 buổi trong 2 ngày
 

2. KHÓA ĐÀO TẠO “BSC, KPIs – TỪ CHIẾN LƯỢC ĐẾN QUẢN TRỊ HIỆU QUẢ LÀM VIỆC”

NỘI DUNG

1. Thẻ điểm cân bằng (BSC)

1.1. Giới thiệu về thẻ điểm cân bằng (BSC)

+ Viễn cảnh tài chính (Mục tiêu, đo lường)

+ Viễn cảnh Khách hàng (Mục tiêu, đo lường)

+ Viễn cảnh quy trình nội bộ (Mục tiêu, đo lường)

+ Viễn cảnh học hỏi và phát triển (Mục tiêu, đo lường)

Review: Chiến lược, phân biệt chiến lược, chiến thuật, mục tiêu, kế hoạch

1.2. Phương pháp hoạch định chiến lược theo BSC

 + Quan hệ nhân quả trong sử dụng BSC

 + Xây dựng bản đồ chiến lược công ty, bản đồ chiến lược bộ phận

 + Ứng dụng BSC

1.3. Thực hành xây dựng bản đồ chiến lược (BSC) công ty, bản đồ chiến lược bộ phận.

2. Xây dựng KPIs theo BSC cho công ty

2.1. Giới thiệu về KPIs

- Xây dựng hệ thống mục tiêu từ chiến lược của công ty:

+ Xây dựng mục tiêu công ty

+ Xây dựng mục tiêu bộ phận

+ Xây dựng mục tiêu cá nhân

+ Thiết lập hệ thống mục tiêu công ty – bộ phận – cá nhân

       2.2. Xây dựng chỉ tiêu đánh giá KPIs cho các chức danh

2.3. Giới thiệu và phân tích KPIs phổ biến của các bộ phận, các chức danh

2.4. Những lưu ý khi xây dựng và triển khai BSC, KPIs trong doanh nghiệp

2.5. Thực hành: Xây dựng và triển khai KPIs phù hợp với doanh nghiệp

2.6. Trao đổi - Giải đáp thắc mắc

3.3. Quản trị hiệu suất làm việc

- Quy trình quản trị hiệu suất làm việc theo BSC, KPIs

- Thiết lập mục tiêu, phân bổ mục tiêu và giao việc cho người lao động

- Quản lý quá trình thực hiện công việc của người lao động

- Đánh giá hiệu suất làm việc theo KPIs

3.4. Giới thiệu lương 3Ps và Ứng dụng KPIs vào trả lương, trả thưởng theo hiệu suất làm việc.

Thực hành: Quản trị hiệu suất làm việc và ứng dụng vào trả lương 3Ps

GIẢNG VIÊN: TS. VŨ HỒNG PHONG, Chuyên gia đào tạo và tư vấn về Quản trị nhân sự, Lao động - Tiền lương với 15 năm kinh nghiệm. Đã tư vấn cho hơn 30 dự án về quản trị nhân sự, Lao động - Tiền lương cho các loại hình doanh nghiệp.

ĐỐI TƯỢNG: Giám đốc, phó giám đốc, Trưởng, phó các đơn vị phòng, ban trong công ty, toàn bộ cán bộ nhân viên phòng nhân sự và cán bộ, nhân viên có nhu cầu

PHƯƠNG PHÁP: Hướng dẫn phương pháp, cách thức thực hiện (50%) + Thực hành (50%), đảm bảo sau khóa học học viên đủ kiến thức và kỹ năng hoạch định chiến lược và xác định KPIs phù hợp cho doanh nghiệp.

      THỜI LƯỢNG: 3 buổi trong 1,5 ngày. Dự kiến khai giảng 6.7/06/2020

      Hình thức đào tạo: Đào tạo trực tiếp tại Trần Thái Tông, Hà Nội

3. KHÓA ĐÀO TẠO "XÂY DỰNG KHUNG NĂNG LỰC, TRIỂN KHAI ĐÁNH GIÁ VÀ ỨNG DỤNG"

NỘI DUNG

I. Khung năng lực và phương pháp xây dựng khung năng lực

1. Năng lực, khung năng lực, từ điển năng lực

2. Hướng dẫn phương pháp xây dựng khung năng lực

- Phương pháp xây dựng "Top - Down"

- Phương pháp xây dựng "Bottom - Up"

-  Hướng dẫn viết từ điển năng lực

- Thực hành

3. Đánh giá năng lực nhân viên theo khung năng lực

- Cách thức triển khai đánh giá năng lực nhân viên theo khung năng lực

- Nghiên cứu Case study về đánh giá năng lực nhân viên theo khung năng lực

- Thực hành

4. Ứng dụng Khung năng lực, kết quả đánh giá năng lực nhân viên

- Ứng dụng vào trả lương theo năng lực (P2)

- Ứng dụng trong tuyển dụng

- Ứng dụng trong đào tạo nhân lực

- Thực hành

GIẢNG VIÊN: TS. VŨ HỒNG PHONG, Chuyên gia đào tạo và tư vấn về Quản trị nhân sự, Lao động - Tiền lương với 15 năm kinh nghiệm. Đã tư vấn cho hơn 30 dự án về quản trị nhân sự, Lao động - Tiền lương cho các loại hình doanh nghiệp.

ĐỐI TƯỢNG: Giám đốc, phó giám đốc, Trưởng, phó các đơn vị phòng, ban trong công ty, toàn bộ cán bộ nhân viên phòng nhân sự và cán bộ, nhân viên có nhu cầu

PHƯƠNG PHÁP: Hướng dẫn phương pháp, cách thức thực hiện (50%) + Thực hành (50%), đảm bảo sau khóa học học viên đủ kiến thức và kỹ năng xây dựng khung năng lực, triển khai đánh giá năng lực nhân viên phù hợp cho doanh nghiệp và ứng dụng vào các hoạt động quản trị nhân sự

      THỜI LƯỢNG: 3 buổi trong 1,5 ngày. Dự kiến khai giảng 23/05/2020 

      Hình thức đào tạo online

4. KHÓA ĐÀO TẠO “XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ HỆ THỐNG TRẢ LƯƠNG THEO 3Ps”

NỘI DUNG

1. Giới thiệu phương pháp trả lương theo 3Ps và cách thức triển khai xây dựng trả lương theo 3Ps

- Trả lương theo P1 (Position: Trả lương theo vị trí công việc)

- Trả lương theo P2 (Person: Trả lương theo năng lực)

- Trả lương theo hiệu quả làm việc (Performance: Trả lương theo hiệu quả làm việc)

- Kết hợp trả lương theo 3Ps

2. Xây dựng các công cụ để trả lương theo 3Ps

2.1. Xây dựng bảng lương theo vị trí công việc

 Hướng dẫn xây dựng thang, bảng lương theo phương pháp đánh giá giá trị công việc và xây dựng thang, bảng lương theo mức độ phức tạp công việc và điều kiện lao động. Cụ thể:

- Thiết kế cấu trúc phân hạng (phân nhóm) chức danh;

- Lựa chọn yếu tố và xây dựng hệ thống đánh giá trị công việc;

- Tiến hành đánh giá giá trị công việc bằng điểm theo hệ thống tiêu chí đánh giá giá trị công việc.

- Thiết lập thang, bảng lương theo giá trị công việc

- Xây dựng và áp dụng các chế độ phụ cấp lương

- Thực hành xây dựng thang, bảng lương, xây dựng phụ cấp lương

2.2. Xây dựng các tiêu chuẩn năng lực và đánh giá năng lực nhân viên, làm cơ sở để xếp lương, trả lương theo năng lực (P2)

- Xác định các yếu tố để trả lương 3Ps

- Đánh giá năng lực nhân viên và thực hiện trả lương theo năng lực nhân viên

3.2.3. Đánh giá hiệu quả làm việc, ứng dụng vào trả lương theo hiệu quả làm việc (P3)

- Xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả làm việc (Hệ thống tiêu chí đánh giá hiệu quả làm việc, BSC, KPI)

- Đánh giá hiệu quả làm việc và ứng dụng vào trả lương theo hiệu quả làm việc (P3)

- Tích hợp trả lương hỗn hợp theo P1, P2, P3.

3. Xây dựng Quy chế trả lương

- Xác định quỹ tiền lương kế hoạch và quỹ tiền lương thực hiện

- Xây dựng từng nội dung cụ thể trong quy chế trả lương và hoàn thiện quy chế trả lương.

Thực hành xây dựng trả lương theo 3Ps và quy chế trả lương trong doanh nghiệp.

4. Quản lý tiền lương, thưởng phụ cấp

- Tính toán các chế độ tiền lương, thưởng, phụ cấp

- Quản lý các khoản tính đóng BHXH, BHYT,...

GIẢNG VIÊN: TS. VŨ HỒNG PHONG, Chuyên gia đào tạo và tư vấn về Quản trị nhân sự, Lao động - Tiền lương với 15 năm kinh nghiệm. Đã tư vấn cho hơn 30 dự án về quản trị nhân sự, Lao động - Tiền lương cho các loại hình doanh nghiệp.

ĐỐI TƯỢNG: Giám đốc, phó giám đốc, Trưởng phòng nhân sự, kế toán, Cán bộ làm công tác Lao động - Tiền lương, bảo hiểm và định mức lao động,..trong doanh nghiệp.

PHƯƠNG PHÁP: Hướng dẫn phương pháp, cách thức thực hiện (50%) + Thực hành (50%), đảm bảo sau khóa học học viên đủ kiến thức và kỹ năng để xây dựng và quản lý hệ thống trả lương theo 3Ps.

       THỜI LƯỢNG:  4 buổi trong 2 ngày

                                                   CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC VIỆT

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC VIỆT

Địa chỉ: Số 53, Phạm Tuấn Tài, P. Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Website: www.daotaonhanlucviet.com.vn            Hotline: 0941.886.228       Email: tuvannhanlucviet@gmail.com

Bài viết liên quan

KHÓA ĐÀO TẠO PUBLIC

KHÓA ĐÀO TẠO PUBLIC "XÂY DỰNG THANG BẢNG LƯƠNG VÀ CÁC NỘI DUNG CỦA QUY CHẾ TRẢ LƯƠNG CHO DOANH NGHIỆP"

Trên cơ sở hợp tác với VCCI, Nhân Lực Việt cử TS. Vũ Hồng Phong, chuyên gia đào tạo và...
KHÓA ĐÀO TẠO

KHÓA ĐÀO TẠO "CHIẾN LƯỢC NHÂN SỰ"

Trên cơ sở nhu cầu của các doanh nghiệp, công ty TNHH Tư vấn và Dịch vụ Phát triển Nhân...
ĐÀO TẠO NÂNG CAO NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP CHỨC DANH CHUYÊN VIÊN TỔ CHỨC NHÂN SỰ

ĐÀO TẠO NÂNG CAO NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP CHỨC DANH CHUYÊN VIÊN TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Trên cơ sở hợp tác giữa Công ty TNHH Tư Vấn và Dịch vụ Phát triển Nhân Lực Việt và...
ĐÀO TẠO

ĐÀO TẠO "XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG LƯƠNG 3Ps" cho Trung tâm internet Việt Nam

Trên cơ sở đặt hàng của Trung tâm internet Việt Nam, TS. Vũ Hồng Phong và Ban tổ chức khóa...