Tư vấn doanh nghiệp

Triển khai gói tư vấn xây dựng hệ thống chính sách lương cho công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Vũng Áng

Triển khai gói tư vấn xây dựng hệ thống chính sách lương cho công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Vũng Áng

            Ngày 25 tháng 02 năm 2019, Công ty TNHH Tư vấn và dịch vụ phát triển...
Chuyển giao gói tư vấn xây dựng hệ thống chính sách lương cho PV OIL Hà Nội

Chuyển giao gói tư vấn xây dựng hệ thống chính sách lương cho PV OIL Hà Nội

         Trên cơ sở hợp đồng ký kết giữa công ty TNHH Tư vấn và dịch vụ phát triển...
Ký kết và triển khai dự án tư vấn hệ thống chính sách lương, khung năng lực và KPIs cho công ty TNHH Cảng Công Ten Nơ Quốc Tế Cái Lân

Ký kết và triển khai dự án tư vấn hệ thống chính sách lương, khung năng lực và KPIs cho công ty TNHH Cảng Công Ten Nơ Quốc Tế Cái Lân

Bằng phương pháp quản tri hiện đại và kinh nghiệm tư vấn chuyên sâu về xây dựng hệ thống chính sách...
Chuyển giao gói tư vấn xây dựng hệ thống chính lương cho công ty cổ phần thiết bị Y tế Long bình

Chuyển giao gói tư vấn xây dựng hệ thống chính lương cho công ty cổ phần thiết bị Y tế Long bình

Trên cơ sở hợp đồng ký kết giữa công ty cổ phần thiết bị Y tế Long bình và công ty TNHH tư vấn và...
Triển khai gói tư vấn xây dựng hệ thống chính sách lương và đánh giá hiệu quả làm việc cho công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Hà Nội (PV OIL)

Triển khai gói tư vấn xây dựng hệ thống chính sách lương và đánh giá hiệu quả làm việc cho công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Hà Nội (PV OIL)

          Trên cơ sở hợp đồng ký kết giữa công ty TNHH tư vấn và dịch vụ phát triển...
Chuyển giao gói tư vấn xây dựng chính sách lương cho Công ty CP Xây Lắp 1 - Petrolimex

Chuyển giao gói tư vấn xây dựng chính sách lương cho Công ty CP Xây Lắp 1 - Petrolimex

Công ty TNHH tư vấn và dịch vụ phát triển Nhân Lực chuyển giao gói tư vấn xây dựng chính sách...
Chuyển giao gói tư vấn xây dựng chính sách lương và quản trị nhân sự cho Công ty CP phát triển hạ tầng viễn thông quốc tế

Chuyển giao gói tư vấn xây dựng chính sách lương và quản trị nhân sự cho Công ty CP phát triển hạ tầng viễn thông quốc tế

Công ty TNHH tư vấn và dịch vụ phát triển Nhân Lực Việt chuyển giao gói tư vấn xây dựng chính...
Tư vấn quản trị nhân sự, tiền lương

Tư vấn quản trị nhân sự, tiền lương

- Tư vấn xây dựng hệ thống chính sách tiền tiền lương, thưởng, phúc lợi (Xây dựng thang bảng lương, quy chế...
Ký hợp đồng gói tư vấn xây dựng hệ thống quản trị nhân sự và tiền lương cho công ty CP phát triển hạ tầng viễn thông quốc tế

Ký hợp đồng gói tư vấn xây dựng hệ thống quản trị nhân sự và tiền lương cho công ty CP phát triển hạ tầng viễn thông quốc tế

Ngày 12 tháng 12 năm 2017, công ty TNHH tư vấn và dịch vụ phát triển Nhân Lực Việt đã ký...