Tin tức

KHÓA ĐÀO TẠO XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH LƯƠNG, THƯỞNG NGÀY 16-17/06/2018 TẠI TPHCM

KHÓA ĐÀO TẠO XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH LƯƠNG, THƯỞNG NGÀY 16-17/06/2018 TẠI TPHCM

Thời gian: 16-17/06/2018 tại TP. HCM Nội dung: - Xây dựng thang, bảng lương; Xây dựng quy chế trả lương; Xây dựng phương...
Đào tạo nghiệp vụ Lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Đào tạo nghiệp vụ Lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Trên cơ sở hợp tác giữa Công ty TNHH tư vấn và dịch vụ phát triển Nhân Lực Việt và Sở Lao động...
Đào tạo Lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội tại Công ty Xi Măng ViCem Hải Dương

Đào tạo Lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội tại Công ty Xi Măng ViCem Hải Dương

Khóa đào tạo theo đặt hàng của công ty Vicem Hải Dương về các nội dung về: Các quy định về Luật...