Tin tức

Chuyển giao gói tư vấn, xây dựng hệ thống chính sách lương cho công ty cổ phần xăng dầu Vũng Áng

Chuyển giao gói tư vấn, xây dựng hệ thống chính sách lương cho công ty cổ phần xăng dầu Vũng Áng

Trên cơ sở  hợp đồng tư vấn hệ thống chính sách lương và đánh giá hiệu quả làm việc đã...
Chuyển giao gói tư vấn

Chuyển giao gói tư vấn "Tái cấu trúc bộ máy và định biên nhân sự cho công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội"

Trên cơ sở hợp đồng ký kết giữ Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội (PV OIL Hà Nội) và công...
Dự án

Dự án "Tái cấu trúc bộ máy, định biên nhân sự"

Dự án mới: Tái cấu trúc bộ máy và định biên nhân sự cho công ty cổ phần Xăng dầu dầu khí...
Triển khai gói tư vấn xây dựng hệ thống chính sách lương cho công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Vũng Áng

Triển khai gói tư vấn xây dựng hệ thống chính sách lương cho công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Vũng Áng

            Ngày 25 tháng 02 năm 2019, Công ty TNHH Tư vấn và dịch vụ phát triển...
Chuyển giao gói tư vấn xây dựng hệ thống chính sách lương cho PV OIL Hà Nội

Chuyển giao gói tư vấn xây dựng hệ thống chính sách lương cho PV OIL Hà Nội

         Trên cơ sở hợp đồng ký kết giữa công ty TNHH Tư vấn và dịch vụ phát triển...
Tập huấn những nội dung chủ yếu của Luật lao động, luật bảo hiểm và tiền lương

Tập huấn những nội dung chủ yếu của Luật lao động, luật bảo hiểm và tiền lương

Trên cơ sở hợp tác với trường đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức Lao động - Xã hội, Chuyên gia...
Giới thiệu về công ty TNHH tư vấn và dịch vụ phát triển Nhân Lực Việt

Giới thiệu về công ty TNHH tư vấn và dịch vụ phát triển Nhân Lực Việt

THƯ NGỎ Quý khách hàng thân mến, Lời đầu tiên, tôi xin thay mặt công ty TNHH tư vấn và dịch...
Hội thảo

Hội thảo "Chương trình bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về quan hệ lao động và tiền lương"

         Ngày 21/09/2018, trường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức Lao động - Xã...
Giao lưu, chia sẻ với cộng đồng nhân sự Hà Nội

Giao lưu, chia sẻ với cộng đồng nhân sự Hà Nội

Hãy hoạt động vì cộng đồng, vì mục tiêu phát triển cộng đồng nhân sự ngày càng lớn mạnh,...