Đào tạo chuyên môn

Đào tạo theo yêu cầu doanh nghiệp

Đào tạo theo yêu cầu doanh nghiệp

công ty TNHH Tư vấn và dịch vụ phát triển Nhân lực Việt thực hiện các khóa đào tạo theo yêu...
XÂY DỰNG VÀ ỨNG DỤNG BSC, KPIs TRONG TRẢ LƯƠNG, THƯỞNG

XÂY DỰNG VÀ ỨNG DỤNG BSC, KPIs TRONG TRẢ LƯƠNG, THƯỞNG

Trong môi trường cạnh tranh mạnh mẽ như ngày nay, các doanh nghiệp cần xây dựng được chiến lược doanh nghiệp, chiến...
Chia sẻ phương pháp xây dựng thang, bảng lương và quy chế trả lương cho cộng đồng nhân sự HRshare

Chia sẻ phương pháp xây dựng thang, bảng lương và quy chế trả lương cho cộng đồng nhân sự HRshare

Chuyên gia của Nhân Lực Việt chia sẻ phương pháp xây dựng thang, bảng lương và quy chế trả lương cho cộng đồng...
KHÓA ĐÀO TẠO XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH LƯƠNG, THƯỞNG NGÀY 16-17/06/2018 TẠI TPHCM

KHÓA ĐÀO TẠO XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH LƯƠNG, THƯỞNG NGÀY 16-17/06/2018 TẠI TPHCM

Thời gian: 16-17/06/2018 tại TP. HCM Nội dung: - Xây dựng thang, bảng lương; Xây dựng quy chế trả lương; Xây dựng phương...
Đào tạo nghiệp vụ Lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Đào tạo nghiệp vụ Lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Trên cơ sở hợp tác giữa Công ty TNHH tư vấn và dịch vụ phát triển Nhân Lực Việt và Sở Lao động...
Đào tạo Lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội tại Công ty Xi Măng ViCem Hải Dương

Đào tạo Lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội tại Công ty Xi Măng ViCem Hải Dương

Khóa đào tạo theo đặt hàng của công ty Vicem Hải Dương về các nội dung về: Các quy định về Luật...