Bài viết chuyên môn

XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU NHÀ TUYỂN DỤNG

XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU NHÀ TUYỂN DỤNG

Cách mạng công nghệ lần thứ 4 là một xu thế lớn đang diễn ra trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, nhiều kết quả...
BSC KPI: Tiến trình từ nhận thức tới phương pháp và thực thi

BSC KPI: Tiến trình từ nhận thức tới phương pháp và thực thi

Chuyên gia Phan Huy Nam nêu ra 3 bài học “xương máu” từ nhận thức của đội ngũ quản lý tới phương...
CÁC PHƯƠNG PHÁP TRẢ LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP

CÁC PHƯƠNG PHÁP TRẢ LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP

Tùy vào tiêu chí lựa chọn hệ thống thù lao lao động và cách tiếp cận khi xây dựng phương...
THỰC HIỆN PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG VỀ BỒI THƯỜNG  CHI PHÍ ĐÀO TẠO

THỰC HIỆN PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG VỀ BỒI THƯỜNG CHI PHÍ ĐÀO TẠO

Trong xu thế hội nhập kinh tế và cạnh tranh gay gắt hiện nay, mỗi doanh nghiệp để có thể tồn tại và phát triển bền...
QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ TIỀN LƯƠNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM HIỆN NAY VÀ MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ TIỀN LƯƠNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM HIỆN NAY VÀ MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ

Cùng với sự phát triển của kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế, các chính sách pháp...
Thực trạng thực hiện quy định pháp luật lao động  trong các doanh nghiệp và định hướng giải pháp

Thực trạng thực hiện quy định pháp luật lao động trong các doanh nghiệp và định hướng giải pháp

Báo cáo của Thanh tra Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội về tình hình thực hiện...
Thực trạng chính sách tiền lương công chức hành chính và định hướng cải cách cho giai đoạn tới

Thực trạng chính sách tiền lương công chức hành chính và định hướng cải cách cho giai đoạn tới

Bài viết này hướng vào phân tích thực trạng chính sách tiền lương công chức hành...
Quan hệ tiền lương giữa các loại lao động trong các loại hình doanh nghiệp

Quan hệ tiền lương giữa các loại lao động trong các loại hình doanh nghiệp

Xác định quan hệ tiền lương hợp lý, có căn cứ khoa học giữa các loại lao động, góp phần kích...
Khung năng lực

Khung năng lực

Khung năng lực và ứng dụng khung năng lực
XÂY DỰNG VÀ ỨNG DỤNG BSC, KPIs TRONG TRẢ LƯƠNG, THƯỞNG

XÂY DỰNG VÀ ỨNG DỤNG BSC, KPIs TRONG TRẢ LƯƠNG, THƯỞNG

Trong môi trường cạnh tranh mạnh mẽ như ngày nay, các doanh nghiệp cần xây dựng được chiến lược doanh nghiệp, chiến...